På denna sida presenteras projekt med före och efterbilder

Stensättning mur-efter

Stensättning mur-efter

När den gamla muren trycktes fram av massorna i slänten, satsades det på en ny mur med megalocksten och samtidigt möblerade vi om i rabatten med högre växter bak och lägre, torktåliga perenner i framkant.
Trädgårdsmiljö-före

Trädgårdsmiljö-före

Lite natursten fick lösa nivåskillnad, en vacker skiffergång skapar inramning och tillgänglighet och planteringen där var växt har sin plats skapar harmoni.
Trädgårdsmiljö-efter

Trädgårdsmiljö-efter

Från vildvuxen skogshörna till vacker glänta.