Fest, brud och sorgbinderi

binderier

Genom åren har jag hjälpt kunder med fest- och brudbinderi. Dessutom har jag gjort en del sorgbinderi.

Eftersom det är så fantastiskt kontemplativt och inspirerande att jobba med blommor, har jag också velat dela med mig av denna kunskap genom att hålla kurser i blomsterdekoration.